גם לי יש סוד, אימא; אני אוהבת את אבא יותר.

מיקה שני

התגובות סגורות.