The Rodder's Journal website

עיצוב אתר למגזין הרכב האמריקאי The Rodder's Journal.

עבודה רבה הושקעה בחידוש האתר של המגזין. היה צורך לתת מענה לתכנים רבים ולחנות הוירטואלית של המגזין, ולתכנן אתר שיפנה לקהל הלקוחות הותיק של המגזין וללקוחות חדשים.

TRJ New website

Rodde'rsJournal.com

תכנות: רועי אייל.

התגובות סגורות.