The Sackler Center

מיתוג, אפיון, עיצוב ובניית אתר עבור גוף מחקר באוניברסיטת תל אביב.

פרוייקט מאתגר עם אוניברסיטת תל אביב, בפרויקט התבקשנו לעצב לוגו שיציג את הפעילות הייחודית של גוף המחקר, בנוסף היינו אחראים על בניית האתר – משלב האיפיון ועד התכנות, המציג את ענפי המחקר ואת אנשי הצוות.

TAU_Logo

TAUScreen

The Sackler Center

בניית אתר: Shmi-Go-La

התגובות סגורות.